Fagsamling ArtEx: Øving

Dag to er samlingen åpen for alle Talent Norges satsinger.

Øving er en viktig del av de fleste utøvende kunstneres hverdag, og mange finner sine egne øvingsmåter. Målet for samlingen er likevel å finne generelle praksiser som har betydning for den gode øvingen, blant annet å undersøke hvilken rolle viljestyrke og selvdisiplin spiller i øvingsarbeidet. Videre retter vi søkelyset på hva som skjer biologisk med mennesker som øver, hvilke kognitive prosesser som støtter god læring og hvordan kunnskap om dette kan være til hjelp i arbeidet med å skape en god øvingsstrategi.

Vi vil problematisere talentbegrepet, og gi en gjennomgang Zimmermanns selvreguleringsmodell og av Anders Ericksons prinsipp om «deliberat practice». Workshop med intervjuer, gruppesamtaler og plenumspresentasjoner vil gi deltakerne mulighet til å reflektere over egen øving og utveksle erfaringer. Deltakerne får møte markante kunstnerprofiler som forteller sine øvingshistorier med hovedvekt på utfordringer, erfaringer og særegne faglige problemstillinger innenfor utøvende kunstarter.

Detaljert program her.