Senter for talentutvikling Barratt Due: Høstseminar

Seminar på Sentralen for Senter for talentutvikling Barratt Dues samarbeidspartnere fra hele Norge.

Morgendagens musiker
Hvordan forberede unge musikere for fremtiden?

Hvordan ser fremtidens musikkliv ut?
Hvordan vil en utøvende musikers hverdag se ut i fremtiden? Og hvordan påvirker talentutvikling og musikkutdanning denne nye hverdagen? Cellist og musikkforsker Tanja Orning har sett nærmere på dette og vil fortSeminar på Sentralen for SFTBDs samarbeidspartnere fra hele norge​elle om sitt post-doktorprosjekt ved NMH: «På vei mot en ny utøverrolle i det 21.århundre».

Et talenttilbud for fremtiden?
I lys av dagens innledende foredrag møtes talentutviklere og ledere for talentprogrammer til panelsamtale om dagens og fremtidens talentutviklingstilbud. Hva kreves av morgendagens musiker, og hvordan kan våre tilbud hjelpe dem på veien?

Alexander Nickelsen har utviklet den digitalt integrerte læreplattformen MITOP («Musikk i teori og praksis»). På musikk på Majorstuen jobber han med dette opplegget tverrfaglig for å styrke elevenes grunnleggende musikkforståelse. Nickelsen vil gi en kort innføring i hva MITOP går ut på!

Bratsjist i Oslo-filharmonien Henninge Landaas er leder for fagutvalget for orkesterprosjektet «Ung Filharmoni». Hun vil fortelle om tilbudet der unge talenter fra hele landet samles for å spille orkester og samtidig får veiledning og tett oppfølging fra musikerne i Oslo-filharmonien.

Best når det gjelder – i musikk og toppidrett
Professor ved Norges idrettshøgskole Geir Jordet har gjennom sin forskning sett på psykologiske mekanismer knyttet til det å prestere under ekstremt høyt press, kjennetegn ved effektiv læring for unge talentfulle idrettsutøvere, samt oppfatningsevne og beslutningstaking underveis i konkurranse. Jordet er også mental trener og rådgiver for topp internasjonale fotballspillere, blant annet Martin Ødegaard. I foredraget går han gjennom sentral forskning og systematisert erfaring om hva som gjør idrettsutøvere best når det gjelder. I hvilken grad kan dette anvendes også på musikere?

Dagen avsluttes med konsert i Oslo Konserthus med det nasjonale orkesterprosjektet Ung Filharmoni.

Les mer om Senter for talentutvikling Barratt Due her.