Coaching

Coachens oppgave er å gi støtte i ulike måloppnåelsesprosesser, hjelpe til med å holde fokus og motivasjon og veilede deg i møte med de utfordringene du står overfor akkurat nå. Talent Norge kan nå tilby coaching til talenter i våre satsinger.

Våre coacher er spesialisert innenfor ulike fagfelt og har alle bred erfaring i å veilede unge kunstnere i starten av deres karriere. Tilgjengelige coacher er Anders Dahl, Even Lynne, Karina Andersen Aas, Kéa Ostovany, Miriam Sandbæk, Thea Mikkelsen og Tina Margareta Nilssen. Du kan lese mer coachene her.

– Coachingtilbudet er en unik anledning til å dyrke frem iboende ressurser man kanskje ikke var klar over, og som kan tas i bruk i fremtiden, sier Ostovany, som har veiledet en rekke talenter i talentprogrammet ArtEx.

Flere av talentene i Talent Norges nettverk har benyttet seg av tilbudet om coaching, og vi ser at ordningen fungerer svært godt. Du kan lese mer om hvordan en coachingsituasjon fungerer gjennom intervjuet med Ostovany og deltaker i Talent Norges ArtEx-program Liv Barbosa Blad her.

Coachen skal gi støtte i ulike måloppnåelsesprosesser og hjelpe deltakeren med å holde fokus over tid. På den måten kan nye ideer og arbeidsmåter som talentene vil jobbe med, bli en del av deres daglige praksis. Coaching-situasjonen skal ivareta hele mennesket. Det er derfor viktig at talentet får definere retningen på arbeidet og ta opp egne temaer som kjennes viktige. Det kan være ulike typer hindringer og problemstillinger hvor det kjennes nødvendig å utvikle mestringsstrategier. 

Generelt har coachen følgende funksjoner:

Dypmotivering: Skape sammenheng mellom profesjonelt virke og egne verdier, følelse av mening og eksistensielt oppdrag. Denne integrasjonen skaper dypmotivering. Kunsten her er å sirkle inn den enkeltes verdier, fornemmelse av mening og misjon. Med personlig resonans som verktøy, skal coachen hjelpe den enkelte til å finne ut av hvordan han eller hun kan få mer av sine grunnleggende verdier inn i sitt profesjonelle virke.

Overvinne personlige hindringer: Alle møter ulike typer hindringer som kan gjøre det vanskelig å lykkes. Det kan handle om selvtillit, ulike problemer i møte med andre, emosjonelle utfordringer, uheldige hendelser osv. Coachen fungerer her som en støtte i den enkeltes arbeid med å finne gode mestringsstrategier.

Forfølge mål: For å oppleve fremgang, bør man sette seg ambisiøse faglige og personlige mål. Coachen hjelper til med å holde fokus over tid, utvikle gode delmålsstrategier, holde motivasjonen oppe til å mestre hindringer og tilbakeslag underveis.

Omgjøre kunnskap til vaner: Coachen vil være der for å støtte og følge opp den enkeltes arbeid med å etablere nye vaner basert på kunnskap som kjennes relevant for egen praksis.

Dette gjør ikke coachen: Coachen gir ikke spesifikke kunstfaglige råd knyttet til spesialdisipliner. Coachen skaffer heller ikke kontakter og/eller jobber i bransjen.

Coachens kompetanse: Coachen er ikke en fagperson innen talentenes kunstart. Coachene har en solid utdanning og kompetanse innenfor faget coaching. De har gjerne erfaring fra arbeid med kunstnere og kreative personer, eller god teft for dette.

Les mer om coachene her.

Er du interessert i å benytte deg av tilbudet?
Er du interessert i å benytte deg av tilbudet send en e-post til Kea Ostovany, kea@talentnorge.no, expert coach hos Talent Norge, med hvilket program du er en del av, og hvilken coach du ønsker å jobbe med.