Hvem er vi

Talent Norge samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere for å løfte det ypperste vi har av ungt, kunstnerisk talent. Vi ble stiftet i januar 2015 av Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva, og er et aksjeselskap med ideelt formål, som betyr at eierne ikke kan ta ut utbytte.

Støtter talentsatsinger på toppnivå

 – Kvalitet må stå i høysetet. Den må ivaretas gjennom kunstnerisk kompetanse slik at det ikke er de private midlene som styrer beslutningsprosessene. Talent Norge sikrer at det skjer ved å koble sammen de riktige samarbeidspartnere og sørge for at gode krefter finner hverandre i kulturlivet, sier bidragsyter Bettina Ford Jebsen i Talent Norges årsrapport 2017. 

Vi samarbeider med private bidragsytere gjennom økonomiske modeller som sikrer at minimum 50 % av støtten til satsingene er private bidrag. Vi mottar tilskudd fra Kulturdepartementet over statsbudsjettet. I 2019 var summen på 39,25 millioner kroner. Private bidrag fordelt på samtlige prosjekter utgjorde pr. 31.12.2019 totalt 194,5 millioner kroner.  

Styret i Talent Norge har betydelig kunst- og kulturfaglig kompetanse og gjør grundige vurderinger av prosjektene som søker støtte, før eventuelle tildelinger. Slik sikrer vi at talentsatsingene holder høy kvalitet. Vi samarbeider med en rekke private aktører, les mer om hvem de er her. 

Samarbeid med de sentrale miljøene

– Det har stor betydning at talentene får spille med og bli veiledet av musikere med erfaring fra det internasjonale musikklivet. Noen ganger kan disse møtene bli avgjørende for deres egen utvikling. Jeg har selv tenkt på at dette var et tilbud jeg ville hatt stor glede av i min startfase som musiker, sier Leif Ove Andsnes, hovedmentor i Crescendo og kunstnerisk og pedagogisk leder for Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi i Talent Norges årsrapport 2016.

Arbeidet med å finne gode talentsatsinger skjer året rundt. Vi samarbeider med toneangivende miljøer innen kunst og kultur for å finne de beste prosjektene, og går inn i både nye og etablerte talentsatsinger.   

Vi støtter ikke individuelle talenter direkte, men miljøer som rekrutterer talenter på toppnivå. Vi har over 50 satsinger i Talent Norge i dag innen musikk, dans, film, scenekunst, litteratur og visuell kunst. Les mer om våre talentsatsiner, hvor de er og hva de består av her.

Nettverksbygging og erfaringsdeling

Prosjekteiere og deltakere i satsingene blir en del av et stort nettverk. Vi legger til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling gjennom en rekke samlinger og møteplasser som går på tvers av satsingene og de ulike kunstutrykkene.

Gjennom vårt strategiske samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge er vi en aktiv bidragsyter til å utvikle prestasjonskultur på tvers av samfunnssektorer i Norge. Ler mer om samarbeidet her. 

Vil du komme i kontakt med oss? Se oversikt over hvem vi er og jobber med her.

Har du et talentutviklingsprogram du mener kan være interessant for Talent Norge? Presenter ditt talentutviklingsprogram for oss her.