Søk ArtEx 2023

English

Her kan du lese om hvordan du søker ArtEx. Søknadsfristen for ArtEx 2023 er 1. april.

ArtEx er et tverrfaglig talentutviklingsprogram som skal hjelpe kunstnere på høyeste nivå med å videreutvikle sitt kunstnerskap, og bygge en interessant og bærekraftig karriere. Gjennom programmet blir du en del av et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk, du får delta på tverrfaglige fagsamlinger i regi av Talent Norge, og du få et støtteapparat som vil være tilgjengelig for deg gjennom hele programperioden, bestående av mentor,  coach og plass ved Olympiatoppens helsetilbud. I tillegg vil du få et individuelt stipend som skal brukes til faglig utvikling, i samråd med mentor. 

 

Slik søker du:

1). Registrer deg i søknadsportalen. 

 • Bruk pc eller mac ved registrering i portalen.

 

2). Den faglige komitéen ansvarlig for utvelgelsesprosessen er internasjonal, og vi anbefaler derfor å skrive søknadsbrevet på engelsk.

 • Skriv kort om deg selv og din kunstneriske bakgrunn. (Maks 1000 ord).
 • Skriv et motivasjonsbrev for å delta i ArtEx. (Maks 4000 ord) Ark: motivasjonsbrevet må lastes opp som et filvedlegg.
  • Hva er dine kunstneriske ambisjoner?
  • Hvorfor søker du ArtEx?
  • Hva er dine forventninger til ArtEx?
  • Hva kan du som deltager tilby fellesskapet og de andre deltagerne i ArtEx?
  • Beskriv kort hvem du ønsker som mentor og hvorfor. Navngi minst tre personer.
  • Beskriv kort hva du ønsker å bruke det individuelle prosjektet til og hvorfor?

3). Følgende dokumenter kan legges ved søknaden. Maks 5 vedlegg.

 • CV
 • Skriftlig dokumentasjon på kunstnerisk virke
 • Anbefalingsbrev
 • Dokumentasjon på eventuell utdannelse

 

4). Dokumentasjon på kunstnerisk arbeid som er representativt for deg og ditt virke. Maks 5 vedlegg.

 • Dette bør i hovedsak være nyere arbeid.
 • Skal du legge ved musikk eller video må det lenkes til arbeid på andre digitale plattformer.

 

Søknadsprosessen.

Vi ber deg lese dette nøye og holde av viktige datoer.

 • 1. April: Søknadsfrist
 • Uke 18: Du får beskjed om du går videre til intervjuer.
 • Uke 19: Intervjuer.
 • Uke 20: Endelig opptak

 

 

Generelt

 • Programdeltagerne tas opp i programmet for ett år.
 • Søkere under 35 år vil bli prioritert.
 • Oppstart av programmet er 1. juni.
 • Spørsmål om opptak sendes til programleder Eira Edwards eira@talentnorge.no
 • Avslag på søknad om plass i ArtEx kan gis uten begrunnelse. Talent Norge er ikke underlagt forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er mulig å klage på selskapets beslutninger.

 

Les mer om ArtEx her.

 

Relatert

Fagsamlinger 2023

Fagsamlinger 2023

Fagsamlinger 2023
02. mars 2023

Møt ArtEx deltager Mie Gjersen Hansen

- Å ha en mentor er gull verdt. Både når det gjelder råd om hvordan håndtere profesjonelle utfordringer og det å se på seg selv.

Møt ArtEx deltager Mie Gjersen Hansen
02. mars 2023

Møt ArtEx deltager Thea Sofie Loch Næss

Ved hjelp av ArtEx satser Thea nå internasjonalt med base i New York.

Møt ArtEx deltager Thea Sofie Loch Næss