Balansekunst

Talent Norge er medlem i Balansekunst, en forening som arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Som deltaker i en av Talent Norges satsinger kan du benytte deg av Balansekunsts tilbud.

Foreningen Balansekunst består av mer enn 70 kunst- og kulturorganisasjoner og eksisterer for å initiere og fremme forandring, og deler kunnskap og erfaringer fra det praktiske likestillings- og mangfoldsarbeidet. Mer om Balansekunst.

Balansekunsts rådgivingstelefon
Balansekunst har opprettet en anonym rådgivingstelefon for seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Rådgivningstelefonen er et gratis lavterskeltilbud for personer som har opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet.

Er du usikker på hva du har opplevd, eller hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning hos Balansekunst.

Mer informasjon om rådgivingstelefonen.