Den norske filmskolen

Den norske filmskolen på Lillehammer er en av tre prestisjefylte kunstutdanninger som samarbeider med Talent Norge om å utvikle, samle og dele kunnskap rundt talentutvikling i talentutviklingsprogrammet ArtEx.

I 1997 tok Den norske filmskolen imot sine første studenter, og siden den gang har skolen uteksaminert over 350 filmskolestudenter, som har satt sitt preg på den norske film- og tv-bransjen. I dag tilbyr Den norske filmskolen en treårig kunstfaglig bachelorgrad og en toårig kunstfaglig mastergrad samt en videreutdanning gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid.

Undervisningen ved skolen er jevnt fordelt mellom fellesundervisning og linjeundervisning som er spesialtilpasset hver enkelt linjes behov. En stor del av fellesundervisningen omfatter et stort antall praktiske fellesøvelser også kalt Penneprøver.

Gjennom hele studiet benytter skolen seg av erfaringsbasert pedagogikk hvor studentene skal tilegne seg kunstnerisk uttrykkskompetanse ved å erfare i praksis forskjellige elementer av å lage film, reflektere over prosess og resultatet og anvende det de har lært i neste fase i de kommende øvelsene.

Les mer her

Les mer om talentutviklingsprogrammet ArtEx her