Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er en av tre prestisjefylte kunstutdanninger som samarbeider med Talent Norge om å samle og dele kunnskap rundt talentutvikling i talentutviklingsprogrammet ArtEx.

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største kunsthøgskole med rundt 500 studenter, 200 ansatte i administrative og faglige stillinger og 900 time- og gjestelærere. Studieprogrammene er samlet under Fakultet for design, Fakultet for visuell kunst og Fakultet for scenekunst.

Kunsthøgskolen i Oslo er en av de to selvstendige nasjonale institusjoner som tilbyr høyere utdanning innen visuell kunst og design. Kunsthøgskolens mål er å utdanne kritisk reflekterende og eksperimenterende kunstnere og designere på høyt internasjonalt nivå.

Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr treårig bachelorstudium, toårig masterstudium og årsstudium, og har stipendiater i det nasjonale Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Les mer her

Les mer om talentutviklingsprogrammet ArtEx her