Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er en av tre prestisjefylte kunstutdanninger som samarbeider med Talent Norge om å samle og dele kunnskap rundt talentutvikling i talentutviklingsprogrammet ArtEx.

KHiO er en vitenskapelig høgskole med rundt 550 studenter, 200 ansatte i administrative og faglige stillinger og 900 time- og gjestelærere. Studieprogrammene er organisert i seks avdelinger: Dans, Design, Kunst og håndverk, Operahøgskolen, Teaterhøgskolen og Kunstakademiet.

Kunsthøgskolen er en av de to selvstendige nasjonale institusjoner som tilbyr høyere utdanning innen visuell kunst og design. Skolens mål er å utdanne kritisk reflekterende og eksperimenterende kunstnere og designere på høyt internasjonalt nivå.

KHiO tilbyr treårig bachelorstudium, toårig masterstudium og årsstudium, og har doktorgradsstudium med ph.d.-stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Les mer her

Les mer om talentutviklingsprogrammet ArtEx her