Talent Norge Junior: TekstLab Junior

TekstLab Junior er en regional satsing på de yngre talentene innen fri scenekunst.

Gjennom TekstLab Junior skal ungdom få mulighet til å være både skapende og utøvende på scenen. Satsingen vil basere seg på TekstLabs modell for utvikling av nye stemmer og unge talenter innen fri scenekunst. Her blir ungdom invitert til å arbeide med sin egen kunstneriske stemme gjennom å utvikle og vise frem en historie de selv har formet i et selvvalgt, kunstnerisk/tverrfaglig uttrykk. 

Satsingen er under utvikling og tilknyttet toppsatsingen TekstLab Inkubator.

Foto Frederic Boudin

Info
Sjanger Scene, Talent Norge Junior
Område
Vedtatt 2017
Periode Under utvikling
Finansiering
Talent Norges tildeling
Private bidragsytere
Total støtte