Talentutvikling

Talent Norges overordnede mål er å bedre rammene rundt talentutvikling, og på den måten bidra til et rikere kulturliv.