Kvinnesatsingen

Talent Norges kvinnesatsing er en egen satsing på unge kvinnelige talenter knyttet til Talent Norges satsinger, med mål om å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene. Satsingen gjelder alle genre og kunstutrykk. Kvinnesatsingen ledes av Maria Bock. Her vil du finne informasjon om kvinnsatsingen etter hvert som satsingen videreutvikles og tar form.