Talent Norges kvinneløft

Talent Norges kvinneløft er en egen satsing på unge kvinnelige talenter knyttet til Talent Norges satsinger, med mål om å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene. Satsingen gjelder alle genre og kunstutrykk. Talent Norges kvinneløft ledes av Maria Bock. Her vil du finne informasjon om kvinneløftet etter hvert som satsingen videreutvikles og tar form.