Talent Norges kvinneløft

Skuespiller Maria Bock leder et forprosjekt i Talent Norge med fokus på frafall av unge kvinnelige talenter tidlig i en kunstnerisk karriere. Forprosjektet skal gi kunnskap om hvordan Talent Norge bør arbeide for styrke kvinners muligheter til å lykkes. Bock har undersøkt hvorfor kvinner ikke er like synlige som menn – og hva en satsing på kvinnelige talenter i Talent Norge bør inneholde.

Maria Bock har intervjuet tre toppledere innen idrett, kultur og akademia for å høre deres erfaringer. De tre har tatt tydelig stilling til likestilling og til dels gjort konkrete tiltak: Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Jarle Aambø, tidligere toppidrettssjef i Norges Idrettsforbund og Anna Serner, direktør for Det svenske Filminstituttet.

Sistnevnte har virkelig tatt kampen for å jevne ut skjevheten i svensk film og resultatet av arbeidet er slående. I fjor var 64 prosent av svenske filmer regissert av kvinner med det resultat at dobbelt så mange filmer som tidligere får plass på ledende, internasjonale filmfestivaler. Hvorfor? Fordi de har vært mangelvare, oppleves historiene kvinnene forteller som sjeldne, friske og nye.

Gjennom sine satsinger, verktøy og kontakter har Talent Norge en mulighet til å gjøre noe helt konkret og målbart. Med forprosjektet ønsker Talent Norge å undersøke hvordan vi kan bygge en satsing som kan motvirke at kvinner faller fra en kunstnerisk karriere på et tidlig stadium.

Kvinner, som også ofte blir mødre og møter press fra flere kanter, trenger profesjonelle støttespillere og hjelp til å stole på seg selv. Talent Norge hjelper unge med å bygge nettverk, skaffer mentorer. I forprosjektet vil kvinner i Talent Norges satsinger få et tilbud om mental trening (coaching). Ideen er at de skal få verktøy for å ta gode valg og til å våge å være kompromissløse. I idretten er coaching en selvfølge, mens den er nærmest fraværende i kunsten. Coaching-tilbudet skal også identifisere og adressere grunner til at kvinner kan falle fra tidlig i et kunstnerisk karriereløp.

Målet med forprosjektet er å gi unge kvinnelige talenter tilknyttet Talent Norge et tilbud gjennom en egen satsing i 2018.

Les intervju med Maria Bock her