Tett på framtidens store kunst­opplevelser

Riddu sessions skal skal bidra til å øke den samiske skaperkraften og sikre en jevn fremvekst av nyskapende samiske kunstnere innenfor alle sjangre.

Vi jobber sammen

Gjennom Talent Norge sikrer man at de private pengene treffer der de skal. Se oversikt med private som bidrar via Talent Norge.

Våre private bidragsytere

Dyktig er ikke nok

Hva er faktorene som gjør at noen får opptre mer, blir spilt mer, blir stilt ut mer? Det handler om å tilrettelegge for utvikling av talenter.

Talentutvikling

Møt menneskene i satsingene

Gjennom våre faglige samlinger får du mulighet til å dele kunnskap og utveksle erfaringer i et talentutviklingsmiljø på toppnivå.

Faglige samlinger i Talent Norge

Utvider samarbeidet om en helhetlig talentutvikling i nord

Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet arbeider for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor.

Nord-Norge

Bistår talenter innen elektronisk musikk i å bygge en profesjonell karriere

Gjennom Universitetet i Agders talentsatsing får talenter over tre år tildelt mentor, landets største fagmiljø på feltet og studieplass i arbeidsfellesskap.

Talentsatsing i elektronisk musikk ved Universitetet i Agder