Tett på framtidens store kunst­opplevelser

Det Norske Jentekor utvikler unge sangere til å bli selvstendige musikere og kunstnere.

Vi jobber sammen

Gjennom Talent Norge sikrer man at de private pengene treffer der de skal. Se oversikt med private som bidrar via Talent Norge.

Våre private bidragsytere

Dyktig er ikke nok

Hva er faktorene som gjør at noen får opptre mer, blir spilt mer, blir stilt ut mer? Det handler om å tilrettelegge for utvikling av talenter.

Talentutvikling

Mer enn 500 talentplasser årlig

De har store drømmer og begavelse i massevis. Gjennom Talent Norge får de også veiledning, nettverk og en arena for å nå ut.

Talentsatsingene

Ny storsatsing på dirigenter

Dirigentløftet er en helhetlig og langsiktig satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon.

Om Dirigentløftet

Satser på kvinnelige filmskapere

Utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere (UP) er et samarbeid mellom Talent Norge og Norsk filminstitutt.

Utviklingsprogram for kvinnelige filmskapere (UP)