Tett på framtidens store kunst­opplevelser

Satsingen Plattform for ung norsk kunst og kritikk, i regi av Astrup Fearnley Museet og i samarbeid med Fritt Ord, skal gi unge norske kunstnere en mulighet til kunstnerisk fordypning og å rekruttere og utvikle nye stemmer innenfor kunstkritikken.

Vi jobber sammen

Gjennom Talent Norge sikrer man at de private pengene treffer der de skal. Se oversikt med private som bidrar via Talent Norge.

Våre private bidragsytere

Dyktig er ikke nok

Hva er faktorene som gjør at noen får opptre mer, blir spilt mer, blir stilt ut mer? Det handler om å tilrettelegge for utvikling av talenter.

Talentutvikling

Meld deg på faglige samlinger

Møt de andre i Talent Norges satsinger for å dele kunnskap og utveksle erfaringer.

Faglige samlinger i Talent Norge

Bygger bro mellom fiksjon og dokumentar

Talentprogrammet Filmskapere gir kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase.

Filmskapere

AMP - Aspirant Mentor Program

Talentene i AMP tilbys et unikt mentorprogram med teknisk, koreografisk og scenisk talentutvikling på særdeles høyt nivå i regi av Nagelhus Schia Productions.

AMP - Aspirant Mentor Program