Tett på framtidens store kunst­opplevelser

Riddu sessions skal skal bidra til å øke den samiske skaperkraften og sikre en jevn fremvekst av nyskapende samiske kunstnere innenfor alle sjangre.

Vi jobber sammen

Gjennom Talent Norge sikrer man at de private pengene treffer der de skal. Se oversikt med private som bidrar via Talent Norge.

Våre private bidragsytere

Dyktig er ikke nok

Hva er faktorene som gjør at noen får opptre mer, blir spilt mer, blir stilt ut mer? Det handler om å tilrettelegge for utvikling av talenter.

Talentutvikling

Mer enn 500 talentplasser årlig

De har store drømmer og begavelse i massevis. Gjennom Talent Norge får de også veiledning, nettverk og en arena for å nå ut.

Talentsatsingene

Løfter unge talenter innenfor kammermusikk

Ung kvartettserie er et talentutviklingsprogram for unge musikere som spiller i strykekvartetter, drevet av Kvartettserien.

Ung kvartettserie

Bygger bro mellom fiksjon og dokumentar

Talentprogrammet Filmskapere gir kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase.

Filmskapere