Velkommen til TN Arena

Her er Talent Norges digitale scene! Følg med for digitale arrangementer, spennende faglig innhold og kunstneriske innslag!

Vi jobber sammen

Gjennom Talent Norge sikrer man at de private pengene treffer der de skal. Se oversikt med private som bidrar via Talent Norge.

Våre private bidragsytere

Dyktig er ikke nok

Hva er faktorene som gjør at noen får opptre mer, blir spilt mer, blir stilt ut mer? Det handler om å tilrettelegge for utvikling av talenter.

Talentutvikling

Møt menneskene i satsingene

Gjennom våre faglige samlinger får du mulighet til å dele kunnskap og utveksle erfaringer i et talentutviklingsmiljø på toppnivå.

Faglige samlinger i Talent Norge

Målrettet satsing på talenter i starten av sin skuespillerkarriere

Med NyeNational vil Nationaltheatret gi en utvalgt gruppe talenter muligheter til å videreutvikle sitt talent over tid og med Nationaltheatrets ulike ressurser til rådighet.

NyeNational

Nye klassikere og like muligheter

Den Norske Opera & Ballett, Norsk Tipping og Talent Norges koreografisatsing skal vise vei i den internasjonale ballettverdenen og gi publikum et mangfold av historier skapt av og om kvinner og menn.

Koreografisatsingen

Langsiktig satsing på unge kunstnere og formidlere

Gjennom Munchmuseets talentsatsing på unge kunstnere og formidlere er det planlagt fem soloutstillinger i det nye museet i Bjørvika i perioden 2020-2024.

Munchmuseets talentsatsing