Tett på framtidens store kunst­opplevelser

Det Norske Jentekor utvikler unge sangere til å bli selvstendige musikere og kunstnere.

Vi jobber sammen

Gjennom Talent Norge sikrer man at de private pengene treffer der de skal. Se oversikt med private som bidrar via Talent Norge.

Våre private bidragsytere

Dyktig er ikke nok

Hva er faktorene som gjør at noen får opptre mer, blir spilt mer, blir stilt ut mer? Det handler om å tilrettelegge for utvikling av talenter.

Talentutvikling

Møt menneskene i satsingene

Gjennom våre faglige samlinger får du mulighet til å dele kunnskap og utveksle erfaringer i et talentutviklingsmiljø på toppnivå.

Faglige samlinger i Talent Norge

Bygger bro mellom fiksjon og dokumentar

Talentprogrammet Filmskapere gir kreative aktører mulighet for fordypning, grundig idéutvikling og research i en tidlig fase.

Filmskapere

Utvikler egne tekster og et personlig scenisk uttrykk

TekstLab Inkubator tilbyr unge og etablerte kunstnere en arena hvor de kan utvikle nye kunstuttrykk innen fri scenekunst.

TekstLab Inkubator