Program- og søknadsportal

Programportalen er Talent Norges verktøy for dialog med pågående talentprogram, samt også søknader om forlengelser og om støtte til nye talentprogram.

Gjennom Programportalen håndterer Talent Norge dialogen med pågående talentprogram - fra søknadfase til avslutning. 

Talent Norge ønsker ofte samarbeid og dialog med søkere for at programmene skal gi et best mulig tilbud til de aktuelle talentene i målgruppen. 

Her finner du programportalen: Programportal for Talent Norge