Visuell kunst

Visuell kunst

Astrup Fearnley Museet: Plattform for ung norsk kunst og kritikk

Plattform for ung norsk kunst og kritikk skal gi unge norske kunstnere en mulighet til kunstnerisk fordypning og å rekruttere og utvikle nye stemmer innenfor kunstkritikken.

Riddu Sessions

Programmet Riddu Sessions skal bidra til kunstnerisk vekst for talenter som utpekes som Årets unge kunstner under Riddu Riđđu-festivalen.

Talentprogram ved Nordnorsk Kunstnersenter

Talentprogrammet skal styrke og utvikle talentfulle billedkunstnere som står i begynnelsen av karrieren.

Talent Norge Junior: Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter

Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er et treårig talentprogram for talenter mellom 16 og 19 år, der det tas opp nye kandidater hvert år.

Atelier Kunstnerforbundet

Med pilotprosjektet Atelier Kunstnerforbundet vil Kunstnerforbundet tilby unge kunstnere muligheten til å disponere et prosjektatelier over en lengre periode.

MUNCHs talentsatsing

MUNCH vil bidra til utviklingen av kunstscenen i Oslo. Prosjektet skal videreutvikle en kunstner og en formidler tidlig i sine karrierer, i komplementerende løp, og gi støtte i neste steg i karrieren.

Globus – unge talenters globale veier

Globus er et samarbeid mellom Talent Norge og Nordisk Kulturfond hvor et knippe talenter får muligheten til å realisere sitt drømmeprosjekt med utgangspunkt i globalt samararbeid.

International Library of Fashion Research

Den internasjonalt anerkjente moteredaktøren Elise By Olsen utvikler sitt drømmeprosjekt i tilknytning til talentprogrammet Globus og har startet en fundraising for å realisere prosjektet.

Art Hub Residency

Art Hub Residency driftes av Art Hub Copenhagen og er et program som skal bidra til å utvikle og etablere en kunstners praksis både på et nasjonalt og internasjonalt plan.

Skulpturpunkt: Ekebergparken

Prosjektet Skulpturpunkt: Ekebergparken har som ambisjon å styrke og løfte frem nye og unge kunstnere innenfor det tredimensjonale kunstfeltet.

Underskog

Underskogen, en ny satsning på Kunstnernes Hus, tar. sikte på å eksponere allmenheten for unge kunstnerskap og skape flere møteplasser mellom kunst og publikum.