Hvordan får du coaching? / Påmelding

Noen talentprogrammer har allerede integrert coaching som en del av deres kjernestøtteaktiviteter, og i dette tilfellet kan hvert enkelt talent i disse programmene få individuelle coaching timer fra Talent Norge.

For de andre programmene gir Talent Norge fortsatt individuell coachingstøtte, men vi er ennå ikke i stand til å gjøre det systematisk for hvert enkelt talent.

Derimot har vi et stort antall individuelle coaching timer tilgjengelig. Så ta kontakt hvis du ønsker å få coachingstøtte! Det er prinsippet om "første mann til mølla" som gjelder. 

Uansett hvilke programmer du tilhører, må du fylle ut dette skjemaet for å få coaching:

Kontaktskjema

Noen dager etter vil du motta en e-post som setter deg i kontakt med en coach og som spesifiserer antall coachingtimer du vil få og de klare retningslinjene for coaching-reisen.