Om coachingprosessen

Coaching er en grunnpilar for Talent Norge. Det hjelper talentene til å utvikle spesifikk kompetanse som trengs for å lede seg selv og sine kunstneriske prosjekter på en måte som sikrer nødvendig fremdrift og engasjement - en nøkkel for å bygge en bærekraftig kunstnerisk karriere. Coaching bidrar også målrettet for at talentene får størst mulig utbytte av talentprogrammene de er en del av.

Coaching er et samarbeid mellom to personer - coach og talent - som jobber for å oppnå resultater for talent på en trygg måte. Coaching er en konfidensiell, reflekterende og kreativ prosess som baserer seg på at talent er ressurssterk. Prosessen har klare retningslinjer og rammer.Coaching kan sees på som mental trening, der man jobber med å få klarhet, se muligheter, fjerne begrensninger, hente fram sine indre ressurser og utvikle passende tankesett og ferdigheter som trengs for å nå egne ambisjoner. Coaching er også med på å forankre motivasjon for endringer personen ønsker å oppnå.

Coaching-prosessen rammer inn også hvordan talenter kan integrere og eie de forskjellige innspillene de får fra andre (mentorer, lærere, programledere, peers...)