AMP: Workshop med Olympiatoppen

Workshop om selvledelse og motivasjon med idrettspsykolog fra Olympiatoppen.

Idrettspsykologi, selvledelse og teknikker for motivasjon, måloppnåelse som frilans danser
Arbeidssituasjonen som danser - utfordringer i kunstneriske arbeidsprosesser.
Arbeidsmiljø. Varsling og konflikthåndtering.

Les mer om AMP her.

Foto: Antero Hein