ArtEx fagsamling: Kunst, risiko og mot

8. og 9. desember arrangeres ArtEx fagsamling om kunst, risiko og mot. Mer detaljert program kommer.

På denne samlingen vil vi snakke om kunsten som er uløselig knyttet til det å søke nye uttrykk og bryte nytt land. Dette innebærer også en risiko, og motet til å sette noe på spill innenfor kunsten står derfor sentralt. Hvordan håndterer kunstneren det å skulle risikere noe? En del av det å ta risiko er også å feile. Hvordan kan det å tape bli en fruktbar erfaring? Hvilken rolle spiller nederlaget for læring og vekst? Har feiling et potensial til å kunne bli en bevisst og konstruktiv del av den kunstneriske prosessen.

9. desember er fagsamlingen åpen for alle Talent Norge sine satsinger. Vi dekker reise og enkel bevertning.

Påmelding til hakon@talentnorge.no innen 5. desember.