ArtEx fagsamling: Samhandling og ensemblet

Velkommen til ArtEx fagsamling om samhandling og ensemblet!

Tema: Hvordan påvirker samarbeidsformer og produksjonsmåter i ensemblet kunstneriske produkter? Hva har eksperimenteringen på dette feltet lært oss og hvordan kan vi finne nye samhandlingsformer i kollektive kunstneriske prosesser som frigjør energi og utfordrer kunstnere på nye måter? Hvordan har koronasituasjonen berørt deg praktisk og emosjonelt? Hvilke tanker har du fått som er utløst av denne erfaringen?

Se fullt program for fagsamlingen her.

Les mer om alle fagsamlingene i ArtEx her.

Foto: Michael Afonso