Best når det gjelder - Seminar

Velkommen til seminar i Forstanderskapssalen på Sentralen torsdag 5.november eller fredag 6.november, 17:00-19:30 i regi av Senter for talentutvikling Barratt Due.

Påmelding
Meld deg på før onsdag 4.november! (De to seminarene er identiske, så det er ikke nødvendig å melde seg på begge)

På seminaret «Best når det gjelder» møter du trompetist Tine Thing Helset med bred erfaring fra utallige konserter, innspillinger og andre opptredener og Anders Hall Grøterud som har bakgrunn fra idrettspsykologi og underviser i prestasjonsforberedelse ved Barratt Due musikkinstitutt. Disse to går gjennom både teori, egne erfaringer fra virkeligheten og praktiske øvelser, som kan hjelpe deg i forberedelsene til konsert, prøvespill, konkurranse eller innspilling, og du får verktøy du kan bruke underveis i situasjonen - og til å lære av den etterpå. Seminaret passer for alle som ønsker å bli tryggere på scenen og få større glede av konserter eller bli bedre i situasjoner som prøvespill eller audition. Seminaret «Best når det gjelder» er utviklet av Senter for talentutvikling.

Smittevern
I disse spesielle tider, tar vi smittevern på alvor når vi velger å gjennomføre seminarer som dette! Sentralen har klare retningslinjer for arrangementer som vi følger, og vi ber alle seminardeltakere om å respektere helsemyndighetenes anbefalinger både under seminaret, men også på vei til og på vei hjem.

Har du spørsmål om arrangementet?
Kontakt Ole Rasmus Bjerke ole.bjerke@bdm.no.