BFUng: Digitale mesterklasser

Digitale mesterklasser for de ulike instrumentgruppene i orkesteret med internasjonale instruktører.

Les mer om BFUng her.

Foto: Joel Wyncott