Contempor@r Halling treningssamling

De trener bevegelsesprinsipp fra Nord-Europas eldste dans som kan overføres til egen improvisasjon.

Verkstedet kombinerer tradisjonell folkedans, improvisasjon, fast koreografi og litt komposisjonsarbeide.

“Contempor@ar halling” er en syklus med verkstedet som går over tre år der koreograf Hallgrim Hansegård inviterer FRIKAR X talent, profesjonelle dansere og studenter inn i det pågåande dansespråklige arbeidet hans.

Verkstedene er også en potensiell rekrutteringsarena for framtidige prosjekter og oppdrag.

Foto: Emile Holba