Dirigentkonferansen 2019

Dirigentløftet inviterer til en felles møteplass for inspirasjon og påfyll. Alle som er nysgjerrig på eller ønsker å bidra til satsingen er velkomne!

Årets tema handler om kunstneriske felleskap og hvordan vi sammen skaper et miljø som tar vare på og utvikler på dirigenter fra bredde til topp. Konferansen etterfølges av mesterklasse med Jorma Panula og Daniel Reuss i Operaen 8.-10.november.

Bidragsytere:
Anders Beyer, Festspillene i Bergen
Anine Kruse Skatrud, Lillestrøm videregående skole
Arild Erikstad, NRK
Eivind Gullberg Jensen, dirigent
Eivind Aadland, Barratt Due Musikkinstitutt
Fredrik Andersson, Kungliga Filharmonikerna
Grete Pedersen, dirigent
Hanne Tømta, Nationaltheatret
Ingrid Lorentzen, Nasjonalballetten UNG / Norwegian National Ballet 2
Ingrid ström, Oslo-Filharmonien
Jarle Aambø, Olympiatoppen
Jan Erik Helleren, Korpsnett Norge
Kari Solheim, Ung musikk
Karl Ole Midtbø, Norges Musikkorps Forbund (NMF)
Liz Sam, HarrisonParrott
Maren Ørstavik, Aftenposten
Maria Mediaas Jørstad, Talent Norge
Morten Christiansen, Norsk kulturskoleråd
Morten Wensberg, Universitetet i Stavanger
Oddmund Økland, Bergen Philharmonic Orchestra
Ole Kristian Ruud, Norges musikkhøgskole
Petra Kloo Vik, Göteborgs Symfoniker
Thorbjørn Lunde, Toneheim folkehøgskole
Torunn Kristoffersen, De Unges Orkesterforbund
Trond Husebø, dirigent
Sandra Roberts, Royal Liverpool Philharmonic
Håvard Vegge Den Norske Opera & Ballett
Victoria Liedbergius; Ung i Kor

Program:
10:00 Velkommen og kunstnerisk innslag
10:10 Dirigentløftet landet rundt
11:00 Kaffe
11:15 Prestasjonskultur fra bredde til topp
11:30 Mentorens betydning for oppstart og utvikling
12:15 Lunsj
12:45 Ensemblenes og managements betydning som mentor og karrierebyggere
13:30 Kaffe
13:45 Hvordan skape rom for å utvikle nyskapende og modige kunstneriske ledere?
14:30 Avslutning

Påmelding til post@dirigentloftet.no innen 1.november.

Foto: Terje Trobe