Fagsamling ArtEx: Kunst i kontekst

Dag to er samlingen åpen for alle Talent Norges satsinger.

På denne samlingen vil vi snakke om kunst som politisk handling og om forholdet til ideer og spiritualitet. Søkelyset settes på politiske friksjoner, motkultur og aktivisme. Hvordan blir vi inspirert av sivilisasjonskritikk og trender i vår samtid? Hvordan svarer kunsten på utfordringer i samfunnet? Hvor finnes det interessante eksempler i samtiden på kunstnerskap som er særlig inspirert av politikk og samfunn? Vi vil også undersøke hvordan kunsten er et uttrykk for følelser som kan utfordre og utvide menneskesinnet.

Les mer om ArtEx her.