Fagsamling ArtEx: Kunstnerisk stemme

Dag to er samlingen åpen for alle Talent Norges satsinger.

Et kritisk stadium i høyere utvikling innenfor utøvende kunstarter er overgangen fra en teknisk ferdighets- og redskapsorientering til et større menings- og fortolkningsfokus, det å finne sin kunstneriske stemme. Kunstneren må arbeide med å finne sitt eget uttrykk som er tydelig, spisset og gjenkjennbart. Gjennom å finne kjernen i sitt kunstnerskap, vil en kunne videreutvikle og tydeliggjøre kunsten sin. Etter hvert vil det vokse frem en særegen kunstnerisk stemme. I denne prosessen er det ikke kunstnerens mål å prestere bedre, men å bli mer seg selv. På samlingen vil vi forsøke å finne verktøy for dette både gjennom refleksjon og handling. Deltagerne får på samlingen møtt kunstnere som har utviklet en tydelig stemme. De deler av sine erfaringer, arbeidsmåter og tankegang.

Les mer her.