Fagsamling ArtEx: Læring

Dag to er samlingen åpen for alle Talent Norges satsinger.

Læring er en grunnleggende del av det å være menneske. Både det å tilegne seg vanen å lære kontinuerlig og det å lære seg noe om det å lære er viktige forutsetninger ikke bare for kunstnerisk utvikling men også for menneskelig vekst. Siden hovedmålet for Artex- programmet er å sette i gang fruktbare prosesser på begge disse områdene, blir læring et sentralt åpningstema. Søkelyset på samlingen settes på læringens grunnleggende dramaturgi og klassiske stadier og utfordringer. Samtidig diskuteres det hvordan læringsmotivasjon kan stimuleres og hvilke praktiske teknikker som finnes for å fremme god læring i praksis.

Les mer om ArtEx her.