Filmtalent Innlandet: Utviklingsworkshop

Utviklingsworkshop #2 + casestudy (NRK Super) + deltakelse fagdag Seriedagene Oslo.

Les mer om Filmtalent Innlandet 

Foto: Fabelaktiv