FRIKAR X - Akrobatisk golvarbeid med Jon Filip Fahlstrøm

Jon Filip Fahlstrøm trenar FRIKAR X i akrobatisk golvarbeid.

Jon Filip Fahlstrøm trenar FRIKAR X i akrobatisk golvarbeid.

Det blir også ein time folkedans med Jan Beitohaugen Granli og ein time akrobatikk.

Fysisk samling i FRIKAR-SMIA frå kl 12 fredagen til kl 15 sundagen.

TILT Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.

TILT Grow

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

FRIKAR X - Akrobatikk med Zelda Lyseng Storvik

Akrobatikk på zoom med Zelda Lyseng Storvik

FRIKAR X - Akrobatikk med Zelda Lyseng Storvik