FRIKAR X - Groove med Chriz Nypan

Groove med Chriz Nypan i FRIKAR-SMIA. House og kroppsperkusjon. Start kl 12 fredagen, slutt kl 15 på sundagen.

Mer info kommer.

11. mars 2021

– Slutter vi å være nysgjerrige, kan det i verste fall føre til at en tradisjon stagnerer

Hallgrim Hansegård om mentorrollen i en utfordrende tid, hvilke tiltak han mener er avgjørende for å holde motivasjonen oppe – og hvorfor vi alltid må fortsette å være nysgjerrige.

– Slutter vi å være nysgjerrige, kan det i verste fall føre til at en tradisjon stagnerer

TILT Grow

TILT Grow er et utviklingsprogram som skal gi unge talenter innen dans mulighet til å utøve dansen i profesjonelle rammer.

TILT Grow

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård

FRIKAR X - Bevegelseskvalitetar og koreografi i halling med Hallgrim Hansegård