Innspilling: Music Minus One med TrondheimSolistene

Etter mange avlysninger de siste ukene gjenopptar orkestret sin aktivitet ved å sette øvingsmotivasjon og samspill for unge på dagsorden.

Vil du være solist med TrondheimSolistene i egen stue? Kjenne på følelsen av å ha et profesjonelt strykeorkester i ryggen? Øvingshverdagen er blitt snudd på hodet for mange strykertalent de siste ukene, og
TrondheimSolistene ønsker å bidra til den musikalske utviklingen som nå i stor grad må foregå hjemme og i isolasjon.

Kunstnerisk leder for TS, Geir Inge Lotsberg sier dette om tanken bak:

– Vi ønsker å gi strykere, kanskje først og fremst unge, som i den nåværende situasjonen har måttet spille mye alene, muligheten for samspill. TS spiller inn en samling med standard soloverk som vi vet mange øver på eller har lært seg tidligere. Vi spiller disse inn uten solostemmen slik at de kan opptre som solister med Trondheimsolistene hjemme i egen stue. Uttrykket music minus one er etablert fra tidligere, og vi ønsker å ta opp denne tradisjonen med stykker for alle strykeinstrumentene. Vivaldi, Bach, Ole Bull, Eccles med flere. Vi håper denne muligheten kan gi musikkglede og inspirasjon!

Les mer om Talent Trondheim her.