Keychange-deltakere i Jordan

Fra 2. til 4. mars reiser Oslo World sammen med Kongeparet til Jordan, der Oslo World og Music Norway skal arrangere et møte om hvordan man kan fremme kvinners posisjon i musikkbransjen.

I Amman vil det også bli seminarer om kvinnelig entreprenørskap og lansering av Alliansen for globale digitale fellesgoder. Music Norway og Festivalen Oslo World vil arrangere et møte om hvordan man kan fremme kvinners posisjon i musikkbransjen og presenterer Keychange. Næringsministeren vil være vert for en norsk sjømatmottakelse.

Les mer om Keychange her. 

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff