Kunstnerpresentasjon - Ahmed Umar

Ahmed Umar (f. 1988) er en Norsk/Sudansk kunstner basert i Oslo, og en del av Atelier Kunstnerforbundet.

Umar kom til Norge som politisk flyktning i 2008 og gjennomførte sin mastergrad ved avdeling for Kunst- og Håndverk fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. I sine verk arbeider han med å gjenoppbygge et narrativ omkring sin egen livshistorie, gjennom teknikker som skulptur, trykk, maleri og performance. Ahmed Umar blir stadig trakassert og truet på livet. Tirsdag 27.08.2019 holder Ahmed Umar en presentasjon om sitt virke og sitt liv som kunstner.

Les mer her.