KvartettLAB for Ung kvartettserie

KvartettLAB er tenkt som et kreativt verksted der vi inviterer kvartettene til å reflektere rundt, utforske og forme sin kunstneriske identitet som kvartett.

 Med hovedvekt på utenom-musikalske aspekter ved “kvartetteringen”, som arrangørrollen, programmering, konseptutvikling, formidling, markedsføring, stilart, samarbeid på tvers av kunstformer eller andre eksterne komponenter, teknikk, støtteordninger, arbeidsfordeling m.m., er dette ment å virke som et godt springbrett ut til den profesjonelle konsertscenen i Norge.
KvartettLABer et rykende ferskt laboratorium for unge strykekvartetter i Ung kvartettserie, i regi av Kvartettserien. Vi starter laboratoriet ved å invitere alle deltakerne til et dagsseminar hvor de får møte profesjonelle kvartettmusikere og får veiledning og inspirasjon til å skape sine egne produksjoner og konserter.

Kvartettene som deltar vil bli delt inn i to grupper for å samarbeide om å produsere to konserter i løpet av våren 2020. Vi i Kvartettserien bistår med veiledning innenfor produksjon, markedsføring og planlegging, men konsertene produseres først og fremst av deltakerne selv.

Laboratoriet er tenkt som et kreativt verksted der vi inviterer kvartettene til å reflektere rundt, utforske og forme sin kunstneriske identitet som kvartett. Med hovedvekt på utenom-musikalske aspekter ved “kvartetteringen”, som arrangørrollen, programmering, konseptutvikling, formidling, markedsføring, stilart, samarbeid på tvers av kunstformer eller andre eksterne komponenter, teknikk, støtteordninger, arbeidsfordeling m.m., er dette ment å virke som et godt springbrett ut til den profesjonelle konsertscenen i Norge.
Les mer om Ung kvartettserie her. 

Foto: Ung kvartettserie