Mentormøte Bergen - stryk

Mentormøte på stryk for elever på fordypning, Bergen kulturskole. Gjennomført digitalt pga. lockdown i Bergen. Enkelttimer fredag og innspilling samt livestream med tema prøvespill lørdag.

Musikere: Liv Hilde Klokk, Bjarne Magnus Jensen, Frida F. W. Wærvågen og Ida Bryhn (vikar for Nora Taksdal)

Les mer her.

TALENT TRONDHEIM: Vårfest i Skaun

Vårfest i Skaun med TSO og unge solister

TALENT TRONDHEIM: Vårfest i Skaun

TALENT TRONDHEIM: Orkesterfest

TALENT TRONDHEIM: Orkesterfest med Trondheim Symfoniorkester

TALENT TRONDHEIM: Orkesterfest

Mesterklasse med Frøydis Ree Wekre

Mesterklasse med Frøydis Ree Wekre i Stavanger

Mesterklasse med Frøydis Ree Wekre