Mentormøte Christine Hansen

Foto i all enkelhet lys, projeksjon og skygger.

Helt siden oppfinnelsen av fotografiet i 1839 har fotoet både blitt sett på som et menneskeskapt fenomen og et naturfenomen. Det ble brukt både i vitenskap og i spiritistiske seanser, og mange mente at fotografiet hadde en mystisk kraft. Talentene vil lære om historien til det kamerabaserte bildet som er fundert på Camera Obscura og om de vil lære om kameraløse fotografier. Fokuset vil særlig være på hvordan lys danner bilder, skygger og naturlige projeksjoner. Målet er å undre seg over og jobbe med fotografiets enkelhet.

Lørdag 31. oktober 2020
11.00 – 11.10: Christine Hansen gir en liten innføring i historien til det kameraskapte og kameraløse bildet.
11.30 -12.00 Lunsj, egen matpakke.
12.00 – 15.00 Demonstrasjon og innføring av aktivitet
15.00 -15.15 Oppsummering av dagen

Søndag 1. november 2020
11:00 – 12:00 Talentene viser et utvalg av bildene de har tatt
12.00 – 12:30 Lunsj, egen matpakke.
13:00 – 15:30 Talentene jobber sammen og lager et felles verk med tittel. Verket skal bestå av minst 30 bilder som skal gå i loop.
15:30- 16:00 Presentasjon og oppsummering

Foto: Sara Magnusson