Mentormøte med Pavel Milyakov/Buttechno

Bladerunar drar for å jobbe med mentor Buttecno/ Pavel Milyakov i Moskva (så fremst covid-19 situasjonen tillater det).

Les mer om Cloud Exit her.

Foto: Pavel Milyakov/Buttechno