NORLA-seminar om ny norsk litteratur

Kvelden før London International Book Fair deltar de fem nye stemmene på et forleggerseminar NORLA arrangerer i samarbeid med Den norske ambassaden i London, rettet mot britiske forlag.

Les mer om de fem forfatterne som utgjør vårens Nye stemmer her.

Mer om talentprogrammet. 

Foto: Øverst fra v.: Marianne Kaurin (foto: Aschehoug), Jan Kristoffer Dale (foto: Kjersti Sletteskog), Maria Kjos Fonn (foto: Tine Poppe). Nederst fra v: Tore Skeie (foto: Paw Wegner Gissel) og Bår Stenvik (foto: Paal Audestad).