Olympiatoppen nord: Leder- og utøverstimuli

Tema for denne samlingen er «Hvordan ivareta prestasjonsfokuset i det ukjente og ubehagelige», der vi vil gå i dybden på hvordan fravær av sosialt samvær har påvirket vårt prestasjonsfokus i denne perioden, hvordan vi har endret fokus og metoder i tråd med rammebetingelsene rundt oss, og hvordan en annen bruk av sansene våre påvirker samspillet mellom kropp og hode.