Olympiatoppen: Utøverstimuli

Opplever du som talent at den nye koronasituasjonen og hverdagen er utfordrende? Lengter du tilbake til slik det var? De fleste gjør naturlig nok det. Samtidig erfarer mange at situasjonen også gir muligheter for nye prestasjoner, arbeids- og treningsformer.

Digitale verktøy har blitt en enda viktigere del av hverdagen for mange. Arbeidsmøter, treninger og veiledning, undervisning, og sosialt liv med venner og familie. Prestasjonsklyngen har tatt i bruk Teams og Zoom i arbeidet. Vi tenker annerledes og har lært nytt om det å anvende digitale verktøy i større grad enn tidligere.

Prestasjonsklyngen gjennomfører utøverstimuli som planlagt, denne gang møtes vi på Zoom! 

Program 

Retning, mål og vegen mot målet er tema for samlingen. Vi setter fokus på tankesett og handling under radikalt endrede rammebetingelser, som gjelder oss alle. 

  • Hvordan har koronapandemien påvirket retningen og målene våre?
    • Hvilke begrensninger og muligheter har krisen gitt på vegen til målet?
  • Visualisering og kreativitet. 
  • Hva har vi skapt nytt eller på annerledes vis ut av de nye rammebetingelsene?
    • Her har du god anledning til å dele med oss (historie, video, foto)

Sted: Zoom – innkalling med link sendes påmeldte deltakere, gir direkte tilgang til møteplassen
Oppkobling og garderobeprat: kl.13.45 
Avsluttes: kl.17.00

Er du talent i en av Talent Norges satsinger og har lyst til å være med på utøverstimuli, kan du melde deg på til rachel@talentnorge.no innen 29. april.

Les mer om vårt samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge her.