Olympiatoppens Prestasjonskonferanse (UTSATT)

Prestasjonskonferansen er en årlig møteplass og treningsarena for utvikling av prestasjonskultur.

Prestasjonsmiljøene setter hverandre i stevne, deler praksis, refleksjoner og har utviklende dialog på tvers av sektorer, fagdisipliner, roller og ansvar, utøvere og ledere.

Les mer om Prestaskonskonferansen her.

Les mer om vårt samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge her.