Olympiatoppens utøverstimuli

Har du brukt muligheten til å anvende alle sansene i løpet av sommeren? Har du forberedt deg på ulike scenarier for tiden som kommer? Kanskje du til og med har visualisert noen av disse situasjonene?

Vi håper du har brukt tiden godt og trent på hva du ønsket skulle forsterke utvikling og prestasjon for perioden. Det er tid for nytt utøverstimuli 30.september, på Olympiatoppen. 

Vi jobber videre med hvordan koronakrisen påvirker retning og mål, og hvilke muligheter og begrensninger krisen gir på vegen mot målet. Vi tenker å oppholde oss utendørs, både med tanke på koronasituasjonen, men det gir også andre muligheter til å jobbe sammen. 

Fullstendig program kommer nærmere samlingen.

Oppmøte garderobeprat: kl.13.45 
Samlingen avsluttes: kl.17.00

Påmelding: 
Vi vil forholde oss til de retningslinjer som til enhver tid gjelder med tanke på smittevern i gjennomføringen av samlingen. For best mulig planlegging trenger vi din påmelding så fort som mulig, med ditt fulle navn og kontaktinfo (epost og tlf.)

Send påmelding til monica@talentnorge.no innen 21.september, helst før.

Vi gleder oss til vi ses – i friluftens arena og mulighetsrom!