Opptakt: Tabita Berglund dirigerer Kristiansand Symfoniorkester og Ole Edvard Antonsen

Denne konsertkvelden har vi gleden av å få besøk av den unge og meget lovende norske dirigenten Tabita Berglund og trompetvirtuos Ole Edvard Antonsen. Vi starter med Schuberts romantiske og høyt skattede 8. symfoni, «Den ufullendte», og fortsetter med den bøhmiske barokkmesteren Johann Baptist Georg Nerudas svingende og elegante trompetkonsert.

Dirigent: Tabita Berglund
Solist (trompet): Ole Edvard Antonsen

Franz Schubert: Symfoni nr. 8, «Den ufullendte» (1822)
Johann Baptist Georg Neruda: Trompetkonsert i Ess-dur (1740-tallet)
Ludvig Irgens-Jensen: Passacaglia
Christian Lindberg: Akbank Bunka for trompet og kammerorkester (2004)

Christian Lindbergs Akbank Bunka er et utadvent og spektakulært verk med eksotiske detaljer og halsbrekkende trompetsolopassasjer, skrevet spesielt for Ole Edvard Antonsen.

Mer om konserten.