Paneldebatt - Hvem er morgendagens blåsere?

Talentdebatt under Nordic Wind Festival.

Hva skal til i dag for å kunne bli blåsermusiker i fremtiden? Hvordan er tilfanget av nordiske blåsertalenter, og hvilke muligheter har de?

Hva kan de selv gjøre i dag for å bli mer relevante og attraktive på arbeidsmarkedet i morgen?

Dette er blant spørsmålene som stilles og diskuteres under talentdebatten på Nordic Wind Festival, på Sentralen i Oslo.

Blant dem som møtes til debatt og diskusjon er Andreas Hanson, August Schieldrop og Randi Lundqvist m.fl.

Samtalen ledes av Anders Hall Grøterud fra Senter for talentutvikling.

Påmelding her.

Les mer her.