Prestasjonskonferansen 2019

Prestasjonskonferansen 2019 tar opp, belyser og arbeider med prestasjonsindikatoren «ambisjon». Her ligger kultur for å sette retning, utvikle visjoner, jobbe med mål og verdiarbeidet. Det blir spennende å gå dypere inn i dette. Vi gleder oss til å høre ulike miljøers erfaringer, kunnskap og forhold til å skape kultur for ambisjoner. Og hvordan ulike miljøer og kulturer tenker og forholder seg til forholdet mellom mål og resultater.