Søknadsfrist Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter

Talentutviklingsprogrammet Unge Dirigenter Barratt Due er del av Dirigentløftet, en stor nasjonal dirigentsatsing. Nå kan du søke om plass for neste skoleår!