TILT Grow: Seminar 4 - Kommunikasjon som dansekunstner

Panta Rei Danseteater, Teater Innlandet og Dansens Hus gir innsikt i hvordan de arbeider med kommunikasjon av dans, med vekt på tekst, bilder og sosiale medier.

Som selvstendig dansekunstner står man ofte alene om å jobbe med kommunikasjon av egne produksjoner og verk. Da kan det være nyttig å møte andre i samme situasjon for å diskutere utfordringene man står oppi.

- Hvordan kan man bli mer synlig?
- Hvordan bør man variere språket når man skal nå ulike målgrupper?
- Hva skiller en søknadstekst fra promotering?
- Hvordan klarer man å være tydelig i sin kommunikasjon?

På dette seminaret gir Panta Rei Danseteater, Teater Innlandet og Dansens Hus innblikk i hvordan de arbeider med kommunikasjon av dans, med ekstra vekt på tekst, bilder og kommunikasjon i sosiale medier. Ved å dele sine erfaringer, får vi også innblikk i hva de som programmerer og co-produserer vektlegger for at de skal kunne gjøre en god markedsføringsjobb – både i de store byene og i distriktene.

Som avslutning på dagen vil det rettes fokus på fotografering av dansekunst. Når man vet at mennesket prosesserer bilder 60.000 ganger raskere enn tekst, sier det mye om hvor viktig bildene er i kommunikasjonsarbeidet og for å gi et troverdig uttrykk.

Seminaret arrangeres i samarbeid med MOVE Dansefestival.

Arrangementet er GRATIS! Ta med matpakke!
Påmelding senest 29. april til: thomas@pantareidanseteater.com
Maks 30 deltakere - Først til mølla!

Foto: Panta Rei Danseteater