TILT Grow: Seminar 5 - Hvordan lede seg selv og hvordan takle endring som kunstner?

I 2019 går TILT Grow av stabelen for andre gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.

Etter stor pågang, velger vi å gjenta fjorårets seminar om motivasjon, selvledelse, endringsledelse og entreprenørskap. Med foredrag og samtaler, ønsker vi å ta tak i de aspektene som det legges mindre vekt på i kunstneres utdanningsforløp:

- Hvilke resultater ønsker jeg å oppnå som skapende/utøvende kunstner?
- Hvordan leder jeg meg selv i oppgang- og nedgang?
- Hvordan håndterer jeg å arbeide mye alene?
- Hva driver meg i mitt arbeid som kunstner?

Seminaret holdes av Donatella De Paoli, Ass. Prof. Handelshøyskolen BI og direktør/kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Holck Ekenes.

Seminaret er GRATIS! Ta med matpakke!
Bindende påmelding og begrenset antall plasser (25 personer). Først til mølla!
Påmelding senest 13. mai ved å sende e-post til thomas@pantareidanseteater.com

NB! Alle deltakere må besvare en obligatorisk hjemmeoppgave innen 9. mai.

Foto: Panta Rei Danseteater