TILT Grow-seminar: Søknadsskriving og kulturpolitikk

13. november inviterer Panta Rei Danseteater, Dansens Hus og Skuespiller- og Danseralliansen til seminar med temaet Søknadsskriving og kulturpolitikk.

Endret til internt seminar kun for talentene grunnet nye restriksjoner knyttet til Covid19.

Seminaret er spisset mot scenekunstnere som ønsker større innsikt i søknadsskriving, budsjettering og det kulturpolitiske landskapet som har tilrettelagt og tilrettelegger for de mulighetene for støtte og finansiering som er i Norge i dag:

Hva er det kulturpolitiske landskapet som utgangspunkt for finansieringsordninger av scenekunst i Norge i dag?
- «Norske» prioriteringer
- Ulike krav / ulike ordninger
- Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:

Hva gjør en søknad god eller dårlig?
- Hva må være med?
- Hva er en god prosjektbeskrivelse
- Budsjett og finansieringsplan
- Vi vil også snakke om prosjektplanlegging som utgangspunkt for gode søknader:

Fra idéfasen til gjennomføring:
- Hva krever de ulike fasene?
- Tips til gode prosesser
- Motivasjon og dokumentasjon

SEMINARREKKE: I 2020 går TILT Grow av stabelen for tredje gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer kunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.
TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.