TrondheimSolistene i Tomrefjord

TrondheimSolistene har i en årrekke besøkt Tomrefjord i slutten av juni. Der fungerer de som festivalorkester under "Sommerkonsertene", som er årtidens happening i et lite lokalsamfunn med stor kulturell kapital. Operasangere, artister og musikere av lokalt opphav får Trondheimsolistene som tonefølge.

Les mer om Talent Trondheim Kammermusikkskolen her.

Foto: Nikolaj Lund